Kulliyatul Mu’allimin Islamiyah (KMI)

Kuliatul Mualimin Al Islamiyah ( KMI ) merupakan salah satu unit pendidikan  Pondok Pesantren Islam Ulul Albab Lampung yang  berorientasi pada pembentukan kader da’wah yang bermanhaj sohih serta memiliki khazanah pengetahuan islam dan bahasa Arab yang memadai.Logo KMI Ulul Albab

KMI Ulul Albab Lampung telah berdiri sejak tahun 1995 di bawah asuhan para pengajar yang berpengalaman dan berkompeten dibidangnya serta telah melahirkan banyak kader da’wah dan tholabatul ilmi yang telah tersebar di berbagai daerah.

VISI :

  • Terwujudnya lembaga pendidikan dan tarbiyah islam yang benar, bermanhaj, amanah, unggul, mandiri, dan bermanfaaat.

MISI :

  • Melahirkan calon-calon da’i bermanhaj Salafus Shalih Ahluss Sunnah Wal Jama’ah
  • Menumbuhkan semangat  juang dan berkorban untuk islam
  • Menumbuhkan semangat unggulan dan profesonialisme dalam setiap kegiatan
  • Menanamkan dasar-dasar menjadi seorang  ‘alim wal muta’alim

LAMA PENDIDIKAN

Jenjang KMI Ulul Albab Lampung ditempuh dalam waktu 3 tahun bagi lulusan pesantren setarap MTs dan 4 tahun bagi mereka yang lulusan SMP / MTs non pesantren .

PROFIL LULUSAN

Setelah menempuh pendidikan selama 3 sampai 4 tahun, para alumni KMI diharapkan dapat menjadi kader da’wah yang dapat diandalkan dan memiliki kriteria minimal sebagai berikut :

1. Memiki keyakinan yang pasti dalam persoalan rukun iman yang enam

2. Melaksanakan tugas sebagai muslim untuk menegakkan rukun islam dengan benar

3. Mampu membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar sesuai kaidah tajwid

4. Istiqomah mengajarkan Al-Qur’an baik bacaan dan kandungannya

5. Mampu berbahasa arab dan memahami teks kitab kuning

6. Memiliki etos kerja yang tinggi dan bersungguh-sungguh mencari nafkah

7. Punya kesiapan mental untuk terus menuntut ilmu pada jenjang tinggi dan bersikap lapang dada menerima kebenaran.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *