Mau Ungguli Amalan Para Sahabat ? Lakukan Amalan ini !

Setiap muslim dianjurkan untuk saling berpacu dalam setiap amalan kebaikan. Pembaca yang budiman, siapa yang tidak mau amalannya mengungguli amalan para sahabat mulia, para sahabat Rasulullah. Sebelum itu, mari kita simak kisha ini terlebih dahulu.

Ibnul Mubarak memiliki modal sebesar 400.000 dinar. Ketika berkumpul dengan  seorang alim, beliau akan berbuat baik kepadanya. Keuntungannya dalam setahun bisa mencapai 100.000 dinar. Namun, semua keuntungan tersebut beliau infakkan kepada para ahli ibadah, orang-orang zuhud, dan orang-orang alim.

Read More

Aku pernah melihat amalan Ibnul Mubarak dan amalan para shahabat. Tidak ada yang mengungguli beliau selain karena mereka adalah shahabat Rasulullah,” ujar Sufyan bin ‘Uyainah.

Berbeda lagi pendapat Ismail bin Iyasy, “Di muka bumi ini, tidak ada orang yang semisal dengan Ibnul Mubarak. Setiap jenis kebaikan, pasti ada pada diri Ibnul Mubarak. Kata teman-temanku, saat mereka menemani Ibnul Mubarak dari Mesir ke Mekah, beliau memberi mereka makan berupa manisan, sedangkan beliau sendiri selalu berpuasa.”

Suatu ketika beliau pernah mengadakan ibadah haji bersama rombongan. Sesampainya di satu daerah, seekor burung yang mereka bawa mati. Abdullah bin Mubarak pun menyuruh untuk membuangnya di tempat sampah yang ada di situ. Ketika para sahabatnya telah berjalan di depan, beliau melihat seorang anak yang mengambil bangkai itu kemudian lari masuk rumah.

Ibnul Mubarak mendatanginya dan menanyakan keadaannya. Ia tanyakan juga untuk apa ia mengambil bangkai burung itu.

Anak perempuan itu menjawab, “Saya dan saudara saya di rumah ini tidak memiliki sesuatu pun selain sarung ini.  Kami makan apa yang dilemparkan orang ke tempat sampah itu. Sejak beberapa hari yang lalu, bangkai telah menjadi halal bagi kami. Bapak kami sebenarnya berharta, namun ia dizalimi. Hartanya diambil dan ia dibunuh.”

Saat itu Ibnul Mubarak langsung memberikan barangbarang yang dibawanya. Lantas ia berkata kepada wakilnya,

“Berapa uang yang ada pada Anda?”

Wakilnya menjawab, “1000 dinar.”

Lalu beliau berkata, “Ambillah 20 dinar untuk mencukupi kita sampai di Marwa dan berikan sisanya kepada anak perempuan itu. Perbuatan ini lebih utama dari haji kita pada tahun ini.” Setelah itu beliau pulang ke daerahnya.

Dan itulah yang menjadikan amalan Ibnu Mubarak dapat mengungguli amalan para sahabat Rasulullah yang mulia. Maka, tunggu apa lagi ? Mari kita berlomba dan terus berpacu untuk bisa mengungguli amalan para sahabat Nabi Muhammad.

Diambil dari  Ajaib wa Tharaif Ibrat-Tarikh karya Hasan Ramadhan

Sumber : kiblat.net

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *